daha erken hasat edilir. Sarımsak dikimi: Sarımsak