hasat sonrası dönemde daha yüksektir. 2025 yılında