ekilen tohumun çimlenmesi ve ilk sürgünlerin çıkması için yeterli zamanı sağlar. 2. çapa